top of page
دیزوزا میلتون در آهنگ تم فضایی

  جان میلتون در فضای بیرونی!

لیندال خطر دارد دشمن همه شود و به ضرب گلوله کشته شود. در فکر او avante garde است. وقتی او آشکارا خود را هنرمند هرمنوتیک توصیف کرد ، قاتل احتمالی را خنثی کرد (در صورت وجود). ارزش متناقض ، مطلق و غربی نسبی گرایی فرهنگی پست مدرن که وی به طور شفاهی تحقیر کرد ، وی را از دست داد بدون اینکه جایگاه نخبه گرایی خود را در تاریخ هنر معاصر در نیویورک و فراتر از آن از دست دهد.

بازی تخته ای Paradise Lost>

FOLIO GOLD GOST از دست رفته بهشت

SOCIALIST IN THE IVORY TOWER Cover only.
<برای خواندن روی تصویر کلیک کنید

کتابهای هنرمندان ، کاتالوگهای نمایشگاه و کتابهای آموزشی

bottom of page