top of page

حمایت های مالی

</s></s>

می خوای در موردش حرف بزنی؟ با من (718) 486-6012 تماس بگیرید یا از طریق tlindall@gmail.com برای من ایمیل بزنید. با تشکر! ترانس لیندال ، کارگردان

</s></s>

مجموعه میلتون بنیاد یوكو نیی یكی از مهمترینهای جهان است. شما می توانید مجموعه را وقف کنید!

لطفا در صورت تمایل با هر گونه سوال یا ایده با من تماس بگیرید. ممنون از وقت و توجهتان.

ترانس لیندال ، کارگردان

bottom of page